Fúinn

Faigh amach faoina bhfuil ar siúl chun sult agus tairbhe a bhaint as na himeachtaí teaghlaigh is fearr san iarthuaisceart

Tá cultúr agus dúchas saibhir le fáil ar fud iarthuaisceart na hÉireann maidir leis an tseandálaíocht, bailiúcháin iarsmalainne agus cartlainne, an ailtireacht, teanga agus litríocht, chomh maith le cultúr bríomhar comhaimseartha atá le feiceáil sna hamharc-ealaíona, sa scannánaíocht, sna taibhealaíona agus i bhféilte.

​Is í Sona Sásta an áit a bhfaighidh tú an t-eolas uilig bailithe le chéile maidir le hionaid chultúrtha, imeachtaí agus áiteanna iontacha ar chóir cuairt a thabhairt orthu i gceantair Dhoire, an tSratha Báin agus Dhún na nGall –rud a chuideoidh leat lá mór a chur le chéile.

​Is féidir le teaghlaigh teacht le chéile chun sult a bhaint as réimse leathan imeachtaí agus blas a fháil ar áiteanna iontacha atá ar leac an dorais acu. Cuir aithne ar phobail eile, agus bain triail agus sult as taithí nua agus as cultúr saibhir an iarthuaiscirt.

​Má bhíonn tú ag eagrú imeachta amach anseo, thig leat é a chur chun cinn ar an suíomh, áit a mbeidh na sonraí ar fáil do chách.

Culture & Arts Northern Ireland

Ár Scéal Féin

Sa bhliain 2018, d’aontaigh Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin agus Comhairle Contae Dhún na nGall comhoibriú le chéile i réimsí áirithe chun leas an phobail ar fad. Mar chuid de seo, déantar comhoibriú ar straitéisí agus pleananna ealaíon agus cultúir.

​Tháinig an Suirbhé Bonnlíne um Fhorbairt Lucht Féachána an Iarthuaiscirt amach as an chomhoibriú seo, rud a cuireadh tús leis chun tuiscint níos fearr a fháil ar na constaicí a chuirtear roimh ár bpobail féin páirt a ghlacadh in imeachtaí cultúrtha. Dhírigh an taighde seo ar chaidrimh, imeachtaí agus rannpháirtíocht a aththógáil mar a thagann muid amach as an tréimhse is measa den ghéarchéim COVID-19.

​Mar gheall air seo, bunaíodh an togra Sona Sásta trí Chomhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin agus Comhairle Contae Dhún na nGall ag obair le chéile, chomh maith le tacaíocht ó Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann.

​Cuireadh tús le Sona Sásta an Iarthuaiscirt le gach rud atá ag tarlú sa cheantar áitiúil a chur in aon áit amháin, le spás a chruthú ar féidir le teaghlaigh léirmheasanna iontafa a roinnt ann, agus le teaghlaigh a spreagadh chun:

  • Suim níos mó a chur sa chultúr áitiúil
  • Triail a bhaint as rudaí nua
  • Aithne a chur ar phobail eile
  • A gcuid taithí féin a roinnt ar na meáin shóisialta chun daoine eile a spreagadh bheith páirteach
  • Tacú le gnónna áitiúla

Cláraigh leis an Nuachtlitir

Cláraigh le Nuachtlitir Sona Sásta chun na scéalta is suimiúla agus is déanaí a fháil.